Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Εκπαίδευση Ειδικών στις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού

Εκπαίδευση Ειδικών στις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού

Ανακοίνωση της επιστημονικής επιτροπής του εκπαιδευτικού προγράμματος

Είναι γνωστό σε όλους όσοι ενδιαφέρονται, ότι η έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για τις ΔΦΑ (Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού) είναι σοβαρά περιορισμένη στη χώρα μας, τόσο στον τομέα της Ιατρικής και της Ψυχολογίας, όσο και της Εκπαίδευσης.

Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου αυτού είναι μεγάλη, η διάγνωση είναι δύσκολη ακόμη και σήμερα, τόσο στα μικρά παιδιά όσο και στους ενήλικες, ενώ η αντιμετώπιση και η διαχείριση των χαρακτηριστικών προβλημάτων απαιτούν οργανωμένες υπηρεσίες ικανές να παρέχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις, δεδομένου ότι ο κίνδυνος της αναπηρίας που μπορεί να προκαλέσουν τα χαρακτηριστικά προβλήματα της διαταραχής, είναι μεγάλος.

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα, οι ΔΦΑ δεν είναι γνωστικό αντικείμενο οργανωμένου μαθήματος ή εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες υγείας ή/και εκπαίδευσης, από επίσημο κρατικό φορέα. Γι αυτό, είναι ελάχιστοι σήμερα οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στη διάγνωση των διαταραχών αυτών και ακόμη λιγότεροι εκείνοι που διαθέτουν εξειδίκευση στην εκπαίδευση, στη θεραπευτική αντιμετώπιση και στη διαχείριση των δυσκολιών ατόμων διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικού επιπέδου λειτουργικότητας, με διαφορετικές ανάγκες. Οι πραγματικά ελάχιστοι επιστήμονες που είναι σε θέση να διαχειριστούν αντικειμενικά και έγκυρα όλες τις πτυχές των ΔΦΑ, εξειδικεύθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ για τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ευκαιρίες σ’ αυτό τον τόπο, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις.

Τα αποτελέσματα της έλλειψης αυτής είναι γνωστά, κυρίως στις οικογένειες των ατόμων με αυτισμό: Άπειροι και ανειδίκευτοι «ειδικοί», πρόχειροι αυτοσχεδιασμοί, εκμετάλλευση των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, ακατάλληλες, λανθασμένες και περιττές παρεμβάσεις από επαγγελματίες που μπορεί και να αυτοανακηρύσσονται ως ειδικοί στο χώρο αυτό, τη γνώση και την επάρκεια των οποίων κανένας δεν ελέγχει. Οι ηθικές και οικονομικές επιπτώσεις, εις βάρος των δικαιωμάτων των ατόμων, των οικογενειών τους, αλλά και της πολιτείας, είναι πολύ σοβαρές.

Η πολιτεία, εξαιτίας διαφορετικών παραγόντων συνεχίζει να παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποκλείοντας συστηματικά τα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος από το Δικαίωμα στην επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Έτσι, παρεμποδίζει την εξέλιξη και την ποιότητα ζωής των άμεσα ενδιαφερομένων παιδιών και γονέων, αλλά και τις δυνατότητες των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης που καλούνται να διαχειριστούν τις ανάγκες αυτών των παιδιών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και προτάσεις για την οργάνωση εκπαίδευσης και υπηρεσιών, ανάλογη των αναγκών αυτού του πληθυσμού. Σήμερα, η εκπαίδευση των επαγγελματιών στον αυτισμό στον τόπο μας, στηρίζεται σε ολιγοήμερα σεμινάρια αμφιβόλου ποιότητας και στόχου, που οργανώνονται συνήθως ιδιωτικά, και κυρίως από μη ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης επαγγελματιών στον αυτισμό.

Κατά συνέπεια, οι γονείς των παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, αντιμετωπίζουν καθημερινά επικίνδυνες ελλείψεις που προσβάλουν το δικαίωμά τους για αναγνώριση αναγκών και ποιότητα ζωής. Ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι γονείς, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους, αναγκάζονται να αναλάβουν την ευθύνη να διαχειριστούν τις συνέπειες της ακατάλληλης εκπαίδευσης των παιδιών τους, εξαιτίας της ελλιπούς εκπαίδευσης επαγγελματιών στις ΔΦΑ. Για το σκοπό αυτό, ξεκινούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένους στόχους. Τελικός σκοπός των συλλόγων είναι να ξεκινήσει συστηματικά από την πολιτεία η έγκυρη εκπαίδευση εξειδικευμένων επαγγελματιών στις ΔΦΑ, για να μην «κακοποιούνται» πλέον τα παιδιά με διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος από επαγγελματίες χωρίς αναγνωρισμένη και έγκυρη επιστημονική κατάρτιση. Η Ένωση για τα Δικαιώματα Ατόμων του Αυτιστικού Φάσματος, κάνει την αρχή με ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικούς, το οποίο στηρίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 1.200 ωρών που έχει ήδη προτείνει στο ΥΠΕΠΘ. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι:

· Η οργανωμένη-σφαιρική και επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση ειδικών, στις ιδιαίτερες γνωστικές λειτουργίες των παιδιών με ΔΦΑ.

· Η κατανόηση του ιδιαίτερου τρόπου μάθησης και της εξατομικευμένης παρέμβασης, ιατρικής, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής.

· Η κατανόηση των αποκλίσεων στις κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία και η επίπτωση αυτών στη μάθηση και την προσαρμογή.

· Η αξιολόγηση αναγκών και ο καθορισμός των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών στόχων.

· Η εκπαίδευση σε έγκυρες μεθόδους διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες μαθητών με ΔΦΑ, διαφορετικών ηλικιών.

· Η ένταξη με ευελιξία, στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

· Η συνεργασία με την οικογένεια και η ενδυνάμωση γονέων, αδελφών και του εγγύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκτός από την έγκυρη θεωρητική κατάρτιση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνεται έμφαση κυρίως στην εφαρμοσμένη εποπτεία σε τρέχοντα περιστατικά των συμμετεχόντων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στους τομείς των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών στόχων, της μάθησης, της ένταξης και της επικοινωνίας ατομικά, στην οικογένεια, στην τάξη, στον κοινωνικό περίγυρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες που έχουν ήδη γνώσεις σχετικά με τις ΔΦΑ (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές κλπ). Σκοπός είναι η εξέλιξη των γνώσεων των συμμετεχόντων σε υψηλό επίπεδο και η δημιουργία ενός πυρήνα ειδικών επιστημόνων στις ΔΦΑ, που θα αυξάνονται σταδιακά, έως ότου να οργανωθεί επίσημα από την πολιτεία η δωρεάν εκπαίδευση των 1.200 ωρών που προτάθηκε και παραμένει πρωταρχικός στόχος.

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα των Διαταραχών του Φάσματος του Αυτισμού. Θα έχει διάρκεια 104 ώρες, που οργανώνονται σε 21 μαθήματα, τα οποία θα γίνονται κατά κανόνα κάθε δεύτερο Σάββατο (με ελάχιστες εξαιρέσεις) σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 στην Αθήνα. Η επιστημονική ευθύνη του προγράμματος ανατέθηκε από τους γονείς στην παιδοψυχίατρο Β. Α. Παπαγεωργίου, η οποία έχει εξειδικευθεί στη διάγνωση-αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού, στη θεραπευτική αντιμετώπιση και στην εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ και στην εκπαίδευση επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Αναλυτικά, το προκαταρκτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ημέρα

ημερ/νια

Θέμα

ΩΡΕΣ

1η

01/10/2011

Εισαγωγή στις ΔΦΑ: Η Παρούσα Κατάσταση - Διαφορική διάγνωση, Συνοσηρότητα & Αξιολόγηση αναγκών - Θεραπευτικές προσεγγίσεις

5

2η

15/10/2011

Η Λειτουργία του Εγκεφάλου: Στοιχεία νευροφυσιολογίας

4

3η

22/10/2011

Δοκιμασίες Αξιολόγησης: CARS, PEP-R, AAPEP-Πρακτική

6

4η

12/11/2011

Αξιολόγηση των Νοητικών Δεξιοτήτων - Ερμηνεία & εφαρμογή των αποτελεσμάτων & Παρουσίαση περιστατικού

6

5η

26/11/2011

Οι ανάγκες της οικογένειας - συνεργασία γονέων και επαγγελματιών

4

6η

03/12/2011

Άτυπη Αξιολόγηση – Καθορισμός ψυχο-εκπαιδευτικών στόχων- Δημιουργία υλικού αξιολόγησης – Πρακτική εφαρμογή

5

7η

17/12/2011

Δομημένη Εκπαίδευση: Φυσικό περιβάλλον –σπίτι, γενικό & ειδικό σχολείο

5

7η

07/01/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Φυσικό περιβάλλον –σπίτι, γενικό & ειδικό σχολείο

4

8η

21/01/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Ατομικό Ημερήσιο Πρόγραμμα στο σπίτι

4

8η

04/02/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Ατομικό Ημερήσιο Πρόγραμμα στην Α/θμια

4

9η

18/02/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Ατομικό Ημερήσιο Πρόγραμμα στη Β/θμια

4

10η

03/03/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Σύστημα Εργασίας στην Α/θμια

4

11η

17/03/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Σύστημα Εργασίας στην Β/θμια

4

12η

31/03/2012

Δομημένη Εκπαίδευση: Σύστημα Εργασίας στο σπίτι

4

13η

07/04/2012

Εκπαίδευση στην Επικοινωνία

4

14η

28/04/2012

Κοινωνικές Ιστορίες – Πρακτική εφαρμογή

4

15η

05/05/2012

Εκπαίδευση & διαχείριση συναισθημάτων - Στρατηγικές Θεωρίας Νου

4

16η

19/05/2012

Κατανόηση των φίλων - Η Έκτη Αίσθηση

4

17η

02/06/2012

Εκφοβισμός

5

18η

09/06/2012

Σεξουαλικότητα στις ΔΦΑ

5

19η

16/06/2012

Εκπαίδευση στην Αυτογνωσία

5

20η

23/06/2012

Παρουσίαση Περιστατικών

5

21η

30/06/2012

Παρουσίαση Περιστατικών

5

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρώτη – πιλοτική ομάδα θα είναι 25 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: Στο mail: pedikeomata@gmail.com

Στα Τηλέφωνα: 210-65.25.959 / 6934-994.777 – 210-28.14.770 / 6977-282.826

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.............................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………….…………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………………………

ΚΙΝΗΤΟ :………..………………………………………………………………………………………………..

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …….………………………………………………………………………….

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Βασικές σπουδές - συνημμένο αντίγραφο πτυχίου – Μεταπτυχιακή εκπαίδευση (συνημμένα αντίγραφα τίτλων) - Ειδικεύσεις επιμορφώσεις εμπειρία στον Αυτισμό, Εθελοντισμός)

.………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ / ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

Ο/Η ΑΙΤ.............

(υπογραφή)

πολύ ενδιαφέρον άρθρο

θέματα των σχέσεων βυζαντίου και δύσης δεν έχουν πολύ γίνει γνωστά. αυτό είναι γνωστό, κι όμως, ανεκμετάλλευτο μέχρι τώρα. διαβάστε το.

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

μια όμορφη αθήνα, στον άγιο Βασίλειο, εστιατόριο 'Πρόσωπα'

λοιπόν, δίπλα στην εκκλησία. κηπάκος. άκρη του δρόμου. ησυχία. μια αθήνα που έχει ξεμείνει.
φοβηθήκαμε λιγάκι. είδαμε βλέπεις και τις κανάτες με τους πάγους, τα ωραία τραπεζομάντηλα, τα φαναράκια. ωχ, είπαμε.

και μετά κοιτάξαμε τον κατάλογο.

δεν έχουμε λεφτά, προσέχουμε. να κοιτάτε πάντα και να ζητάτε κατάλογο, είναι οριακά απαραίτητο.

πριν παραγγείλουμε, σχεδόν κωμικό, συγκινητικά κωμικό, το παιδί με τα νερά: είχε ίσως πρωταρχικό ρόλο κανένα ποτήρι να μη μένει χωρίς κρύο νερό. περιποίηση έξτρα.
ωχ, ξανασκέφτηκα.
παραγγείλαμε όπως σας το είπα, με κάθε ταπείνωση: προσεκτικά.
ήρθαν δυο πιάτα με μια σαλάτα, τόσο μα τόσο χορταστικά, προσεγμένα, νοστιμότατα, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΚΑΛΆ.
μέχρι να φύγουμε η περιποίηση ήταν άψογη. η καθαριότητα, το στυλ, η διακριτικότητα, η ευγένεια. όταν λέμε άψογο, εννοούμε άψογο. το παιδί με το νερό, η γκαρσόνα, ο ιδιοκτήτης που στο τέλος ζητήσαμε να τον γνωρίσουμε και να τον συγχαρούμε.
οι τιμές ήταν μέτριες, αλλά με τέτοια προσεγμένη κουζίνα, και τόσα έξτρα εκ μέρους του καταστήματος, τέτοια φινέτσα, σας διαβεβαιώ οι τιμές ήταν πολύ μα πολύ καλές!!!
κι ένα λικεράκι στο τέλος με λεμόνι, κι ένα έτσι, κι ένα αλλιώς! μπράβο παιδιά, συνεχίστε! αξίζει τον κόπο να σας στηρίξουν κι αυτοί που έχουν λεφτά κι εμείς που βγαίνουμε μια φορά το τόσο και θέλουμε να περνάμε καλά!
όντως φίλοι, αν δεν το ξέρετε το εστιατόριο 'Πρόσωπα', να πάτε να φάτε εκεί. αξίζει τον κόπο, και πολλά δε θα πληρώσετε, και πολύ θα ευχαριστηθείτε.

στο σχοινιά. μια ταβέρνα στην παραλία.

σχοινιάς ή σχινιάς;
ομορφιά η ίδια.
πήγαμε και ξανά αυτό το καλοκαιράκι, μια βολτίτσα εκεί, στα παιδκά λημέρια που εκαναν βόλτες τα μικρά μου το χειμώνα. ο σεραφείμ ήθελε να κάτσουμε σ' ε΄να ταβερνάκι στην παραλία. ειδοποιήσαμε όλοι την παρέα ότι θα είμαστε προσεκτικοί το τι θα παραγγείλουμε, αυτό απευθυνόταν πρωτίστως στο σεραφείμ που θεωρεί ότι μπορεί να παραγγέλνει ό,τι και όσο θέλει.
είπαμε να τσιμπίσουμε κάτι.
είμαστε 3 ενήλικες και 4 παιδιά.
το πρώτο ταβερνάκι εκεί στην παραλία, διαθέσιμο. ένα τραπέζι είχε με πελάτες. κάτσαμε κι εμείς. παραγγείλαμε 3 κατεψυγμένα καλαμαράκια, ένα πλοκάμι ψητό χταπόδι, 4 πατάτες, 1 χωριάτικη, 1 καραφάκι ούζο, 1 μπύρα και 1 μικρό μπουκάλι κόκα κόλα.
ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 93 ΕΥΡΩ!!!
όχι μόνο το φυσάω και δεν κρυώνει, κοιτάξαμε το λογαριασμό, δεν είχαν κάνει λάθος. απλώς είχαν τιμές που φυσικά δε θα μας ξαναδούν.
φαντάζομαι οι άνθρωποι πως θα είχαν πολλά έξοδα!
πόσο άραγε κάνει ένα οικόπεδο μέσα στην παραλία, στην άμμο, και μέσα στο περίφημο και αρχαίο δάσος του σχο/ινιά;
- αλήθεια, εντός σχεδίου είναι αυτές οι περιοχές; δεν ξέρω, ρωτάω!
- αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι, για πόσο μαλάκες μπορεί να μας θεωρούν; ή μήπως θα αρχίσουν να μιλάνε για το 123% φόρο;
φυσικά δε θα ξαναπάμε. το κατάλαβε κι ο σεραφείμ. έχουμε κι άλλους πιο εντάξει εστιάτορες να προτείνουμε.

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

http://www.youtube.com/watch?v=ySVXBPpvwCA

πατρίδα πατρίδα, τι απομένει από σένα...

να σου δανείσω; κι αν σου δανείσω, τι μου δίνεις;
αν είναι να φτιάξω σπίτι, βάζω ενέχυρο την ελευθερία μου, γνωστό, έτσι;
αν είναι να παντρέψω παιδί, για τα έξοδα, βάζω ενέχυρο το σπίτι μου, τι να γίνει; κλπ
αν είναι να βαφτίσω, έλα μωρέ, ό,τι είχαν κονομίσει οι παππούδες πάει σούμπιτο, εντάξει;
κι η δασκάλα από τη βόρεια χώρα, το ίδιο λέει: θες λεφτά; δώσε κάτι!
κι εγώ λέω: τι στο %$#^%$ΡΔ^Υ% ξέρουν αυτοί από κάτι που δεν υπάρχει παρά μόνο στην ιστορία, στο χτες, στο άπιαστο σήμερα, στων ψαρρών την ολόμαυρη ράχη, ξέρω γω;
κάπου, ανάμεσα σε ίμια και λωζάνη των δέκα μικρών μήτσων, ...
ποιοι τα έφαγαν;
τι έγινε;
άει .΄λξ%^$^%ΕΔ%^$#&...
ένα πράμα ξέρω μόνο. κλέφτες, μπορεί. μα
πατρίδα,
που δεν ξέρω τι είναι,
έχουμε.

αυτό δεν πουλιέται.

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΚΩΣΑ!!!!

είμαι δυστυχώς 66 κιλά, μα πραγματικά κανείς δε θα μπορούσε να με νικήσει εκείνη την ώρα. θα σκότωνα άνθρωπο, αν έβρισκα την παραμικρή αντίσταση σ' αυτή μου τη διαταγή! ο καημένος ο χοντρομπαλάς έτρεμε.
είμαι απαράδεκτη, να τι συνέβη:
κατευθυνόμουν προς το χωριό της νέας μάκρης αττικής με τα πόδια. οι γονείς μου μας άφησαν κάπου εκεί ένα εξοχικό και περνάμε κάμποσο καιρό το καλοκαίρι.
η λεωφόρος μαραθώνος, φιδίσια εφόσον ακολουθεί την πορεία που είχε ανέκαθεν, έχει πλέον φαρδύνει, μετά τους ολυμπιακούς, αλλά έχει πάντα τις καμπύλες που γίνονται καρμανιόλες όταν έχεις ένα δρόμο με κιγκλίδωμα στη μέση και δύο λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, άρα μπορείς να το πατήσεις λιγάκι.
ε να λοιπόν: παρασκευή πρωί κατά τις 10, στην πλευρά που είχε κατεύθυνση προς νέα μάκρη, στην αριστερή λουρίδα, δλδ τη λουρίδα προσπέρασης, ΈΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΕΚΑΝΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΟΥΡΙΔΑ!!!
στα 100 μέτρα φανάρι και στροφή.
φανταστείτε έναν οδηγό εντελώς νόμιμα να προσπερνά ένα άλλο αυτοκίνητο και να βρίσκει μπροστά του τον 14χρονο να κάνει ποδήλατο και να έρχεται προς το μέρος του!!!!
μόλις το είδα έπαθα.
μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, αυτό φάνηκε και στο παιδί, και όταν του είπα: ΣΤΑΜΆΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΈΒΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΔΉΛΑΤΟ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ, το παιδί εκ΄τελσε διαταγή.
του είπα: ΕΛΑ ΑΜΈΣΩΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΟ ΤΩΡΑ. ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΌ ΔΩ. ΑΝ ΗΞΕΡΑ ΠΟΎ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΣΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΣΑ ΤΟΥς ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΒΡΩΜΟΞΥΛΟ!!!
τα αυτοκίνητα άρχισαν να πηγαινοέρχονται με τέτοιο τρόπο που το μικρό ήταν περίπου εγκλωβισμένο.
τον περίμενα για να συνεχίσω το βρισίδι από κοντά: μάνα σε γέννησε, κινδύνεψες και θα ήσουν και αιτία για μακελειό αν συνέβαινε προσπέραση και σε έβλεπε οδηγός να έρχεσαι καταπάνω του ενώ αυτός θεωρούσε το δρόμο δικό του! τι στο καλό! δεν καταλαβαίνεις; έβαλες στοίχημα με κανέναν παλιομαλάκα να κάνεις τη πιο χοντρή μαλακία της ζωής σου; κλπ κλπ.
τι να πω! το φαντάζεστε;
μπορεί να είμαι τελείως χαζή, γιατί στο τέλος του ζήτησα και συγγνώμη. αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. νομίζω όμως ότι οι φωνές μου χρειάζονταν. τι λέτε;

Η Στέλα μ' ένα λάμδα.

σήμερα είδα στην τηλεόραση τη Στέλα Λέτσιου. http://www.blog.gr/article.php?id=45539&category_id=4
με εντυπωσίασε η ηρεμία, η αλήθεια, η ειλικρίνεια και η προσήνεια που έδειχνε προς όλους. μιλούσε με αλήθεια για τον εαυτό της, για το πώς είχε κάποτε φτάσει να είναι 25 κιλά, για τη νευρική ανορεξία. αυτός ο άνθρωπος, αυτό το κορίτσι με θάμπωσε. μακάρι όλοι να μπορούσαμε να είμαστε τόσο ειλικρινείς και τόσο ταπεινόφρονες όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα.
η ανορεξία είναι ένα κοινωνικό όσο και ψυχιατρικό, δλδ προσωπικό, θέμα. ήδη τα μοντέλα των μπάρμπι κλπ προωθούν ως ιδανικό ένα περίπου παθολογικό σώμα, δίπλα σε έλληνες γονείς που θεωρούν το φαγητό ιερά εξιλέωση...
έχω γνωρίσει γονιό με κοριτσάκι 10 ετών με νευρική ανορεξία!
το βιβλίο της στέλας πρέπει όντως να είναι πολύτιμο.
μα πιο πολύτιμη για την κοινωνία μας είναι η πράξη μαρτυρίας που μας πρότεινε η στέλα.
τη θέλω λίγο πιο παχουλή, με δύο λάμδα δλδ, και να πετύχει στις σπουδές της, και να κάνει καριέρα στο πανεπιστήμιο διδάσκοντας στους περισσότερους από μας πόσο μεγάλη δύναμη έχει η ειλικρίνεια.