Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Bέροια. αραβικός πολιτισμός και οι πολιτιστικοί γειτονές του

στο βυζαντινό μουσείο της Βέροιας.

δευτέρα 26 Απριλίου 2010, ώρα 7μμ.

ομιλήτρια, Ελένη Κονδύλη-Μπασούκου, αραβολόγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: