Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

στο πετραχείλι της ροδιάς
ο κρύος αέρας
ομολογεί
άνοιξη.